İş Sürekliliği Politikası

SOCAR Türkiye, herhangi bir kesinti anında, kritik süreç ve varlıklarını, önceden belirlenmiş sürelerde yeniden çalışır hale getirmek için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini yürütür. “Sürdürülebilir büyüme” hedefine ulaşabilmek için, ürün ve hizmetlerin devamlılığını tehlikeye atan olayların etkilerini değerlendirmeyi ve riskleri etkin bir şekilde belirlemeyi, ölçmeyi ve yönetmeyi hedefler. Risk Yönetimi Politikası’nda beyan edilen risk iştahı ve kurum stratejileri ile uyumlu, ilk müdahale ve kurtarma stratejileri kurumun itibarından, sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verdiği öncelik ve değerlerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin;

Çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve halkın can güvenliği ve sağlığının korunması başta olmak üzere SOCAR Türkiye’nin tüm müşterilerine güvenli ve sürekli ürün ve hizmet sağlama amacını gerçekleştirmek için iş sürekliliğini şirketin temel uygulaması olarak kabul etmeyi,

Şirketin ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici organizasyonlar tarafından belirtilen gereksinimlerinin karşılanması için gerekli iş sürekliliği yönetim sisteminin planlanmasına, kurulmasına, gerçekleştirilmesine, işletilmesine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, sürdürülmesine ve etkinliğinin sürekli olarak geliştirilmesine gerekli yönetim desteğini vermeyi,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin ve şirket stratejilerini destekleyecek nitelikle iş sürekliliği hedeflerini belirlemeyi, izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda etkin bir karar alma süreci yürüterek doğru iç ve dış iletişim akışını sağlamayı,

Önemli bir iş kesintisi anında, önceden belirlenmiş kritik faaliyetlerin verimli ve etkili bir şekilde sürekliliğini sağlamayı,

Bir kesinti sonrasında işlerin yeniden başlaması için plan ve prosedürleri oluşturarak normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmeyi,

Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmeyi,

Kesintiye neden olabilecek riskleri yönetmek için gerekli aksiyonları almayı,

İş kesintilerinin kuruma olan finansal, yasal, itibari ve operasyonel etkilerini azaltmayı,

İş sürekliliği yönetim sisteminin şirket içerisinde uygulama ve farkındalık adına yayılımın sağlanacağını,

Sistem içerisinde gerçekleştirilecek her plan ve aktivitelerin oluşumunda tüm paydaşların çıkarlarının göz önünde bulundurulacağını, onlara gelebilecek zararın en aza indireceğini ve elde edilen geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileştirileceğini taahhüt eder.