TANAP

İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin en önemli adımlarından biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturuyor.

Yüksek Taşıma Kapasitesi

Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahasında üretilen doğal gazını öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşıyan TANAP, uluslararası kalite, iş sağlığı, iş güvenliği, sosyal ve çevre standartlarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Proje; Türkiye’nin ve Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliği ve çeşitliliğine katkıda bulunurken, Azerbaycan’ı da Türkiye’nin ikinci büyük, Avrupa Birliği’nin ise en yeni gaz tedarikçisi konumuna getiriyor.

Geleceğin İş Birlikleri

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Türkiye, Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasındaki ekonomik bağlantıları güçlendirirken, bu ülkeleri birbirlerine daha da yakınlaştırarak yeni iktisadi ve siyasi ortaklıkların doğmasına zemin hazırlıyor. Diğer yandan sektör içerisinde yarattığı sinerjiyi arkasına alarak geleceğin ses getiren enerji projelerine ilham oluyor.

Kusursuz Yönetim Süreci

TANAP, faaliyete geçtiği tarihten itibaren sayısız ödülün sahibi olurken, en son olarak PMI (Project Management Institute) tarafından "Yılın Projesi" ödülüne layık görüldü. Güvenlik ve kaliteden ödün vermeden maliyet etkin bir biçimde proje yönetim süreci izleyen TANAP, aldığı bu ödül ile profesyonel yönetim standartlarına sahip olduğunu küresel çapta duyurmuş oldu.

TANAP, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattı üzerinden Azerbaycan doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyor.