Petkim RES

SOCAR Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en önemli yatırımı olan ve toplam 17 türbinden oluşan Petkim RES, SOCAR Türkiye’nin Aliağa’daki tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında, üretim maliyetlerinin ve çevresel etkilerinin azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Temiz Enerjinin Gücü

Petkim RES, 51 megavat mekanik güce sahip 17 rüzgâr türbiniyle Petkim’in elektrik üretim kapasitesini yüzde 22’ye çıkartmayı başarmış durumda. Ayrıca yıllık ürettiği toplam enerji miktarıyla 40 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılama potansiyeline sahip.*

*Bu hesaplamada 1 evin aylık tüketimi ortalaması 400 kilovat kabul edilmiştir.

Geleceğe Hizmet

İzmir, Aliağa’da bulunan santralin faaliyet alanları arasında Petkim’in enerji güvenliğini artırmak, üretim maliyetleri içinde yer alan enerji giderlerini azaltmak ve üretim sırasında ortaya çıkan elektrik ihtiyacının bir kısmını çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak gibi hedefleri bulunuyor.

Sektörlere İlham Kaynağı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin mümkün olan en verimli şekilde değerlendirilmesi için 55 milyon euro yatırım bedeliyle kurulan Petkim RES, alternatif enerji kaynaklarının sanayide kullanımını teşvik ederken karbon emisyonunun azaltılması konusunda da tüm sektörlere örnek oluyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC)’na sahip olan Petkim RES, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak her yıl yaklaşık 120 bin ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlıyor. Petkim 2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Endüstri 4.0 standardını en iyi kullanan tesisleri.