Sürdürülebilir Dönüşüme Doğru

Kaynaktan son kullanıcıya uzanan tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini temel alıyor, insana, topluma, çevreye fayda sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporumuzu inceleyin

Güvenli İş Yeri

Personel Güvenliği

Tesis ve ofislerimizdeki tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için hayati önem taşıyor. Bu nedenle çalışanlarımız arasında iş sağlığı, güvenliği ve çevre kültürünün gelişmesi ve kurum içinde farkındalığın sürekli yüksek tutulması amacıyla eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. İş birimlerimizin tümünde uygulanan bu eğitimler işe girişten istihdam süresinin sonuna kadar aralıklarla tekrar ediliyor. Böylece hem çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlıyor hem de onlar için en güvenli iş ortamını oluşturmayı hedefliyoruz.

Eğitimlerin yanı sıra çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yetkinliklerini bazı geliştirici uygulamalarla destekliyoruz. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) Farkındalık Programı, Davranış Odaklı İş Güvenliği Programı, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Ödül ve Teşvik Programı, Yol Güvenliği Programı, Dijitalleşme çalışmaları, İş Başı Konuşmaları, İSG-Ç Bültenleri, Olaylardan Öğrenilen Dersler paylaşımları, Saha Denetim Programı, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı, Olay/Kaza Kök Sebep Analizi Eğitim Programı, Tehlike Tanımlama Programı. Önümüzdeki süreçte ise Yol Güvenliği Programı, RCA (Kök Neden Analizi) Programı, Tüm Kazalar Engellenebilir Programı ve İSG-Ç Haftası etkinliklerini de destekleyici uygulamalara ekleyerek İSG-Ç programlarına süreklilik kazandırmayı hedefliyoruz.

Rehberimiz İnsan Hakları

Sorumlu bir işveren olarak mesleki bilgi ve deneyimi yüksek çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kurumsal değerlerimiz ve etik ilkelerimizle örtüşecek şekilde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ILO Sözleşmeleri’nde belirtilen ilkeleri de gözeterek çalışanlarımız için en uygun şartları oluşturmayı hedefliyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın kendi potansiyelini gerçekleştirmesine olanak tanıyan, fırsat eşitliğine dayalı, adaletli bir çalışma ortamı içerisinde çalışan bağlılığımızı güçlendiriyoruz.

İşe alım basamağından başlayarak tüm insan kaynakları süreçlerimizde fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin güvence altına alınması için gerekli sorumlulukları alıyoruz. Dil, din, ırk, etnik köken, cinsel oryantasyon gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza eşit bir şekilde yaklaşıyor, kurumumuz içinde oluşabilecek her türlü ayrımcılığa yönelik gerekli tedbirleri tavizsiz bir şekilde uyguluyoruz.

Kadın İstihdamının Önünü Açan Uygulamalar

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumumuz için temel bir değer olarak alıyor, kadın ve erkek çalışanlarımızın iş hayatında her türlü haktan eşit biçimde faydalanmaları için gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Ayrıca kadın istihdamının desteklenmesi için almamız gereken tüm sorumlulukların da bilincindeyiz. Bu kapsamda kadın çalışanlarımızın mesleki ilerlemelerini gözeten, gelişimlerinin önünü açan uygulamalara ayrı bir önem atfediyoruz. Örneğin yüksek potansiyelli çalışan seçme programında ve terfi politikalarında kadın çalışanlarımıza özel bir yer ayırıyor, kadın çalışan sayımızın artması için faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Ücretlendirme politikamızda işe eşit ücret uygulamasını benimsiyoruz. Çalışan ücretlendirimiz arasında yalnızca kıdem ve performansa bağlı farklılılar olmakla birlikte aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlarımıza aynı ücreti politikasını uyguluyoruz.

Kadın çalışanlarımızın çocuk sahibi olduktan sonra istihdamda kalmasının önündeki güçlükleri görüyor, bunları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Hamilelik sürecinde kadın çalışanlarımızın çalışma hayatını kolaylaştıran, doğum sonrası süreçte ise istihdama dönüşlerini mümkün kılan iş etiğiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda doğum izninden dönen kadınlarımızın görevlerine devam etmeleri için gerekli şartları oluşturuyor, ayrıca bu dönemde onlara kreş desteği hizmeti de sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma haklarını da desteklemekle birlikte, bu haklarını sağlıklı ve verimli bir biçimde kullanmaları için gerekli ortamı sağlıyoruz. Şirket çalışanlarımızın temsilcisi olan sendikalarla sağlıklı, faydaya dayalı, yakın ilişkiler kurmalarını destekliyoruz.

Süreç Güvenliği

Güvenilir, hayata ve doğaya duyarlı, yenilikçi bir şirket kültürünün mirasçısı olarak endüstriye ait en iyi İSG-Ç uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Uluslararası standartları değerlendirerek ortaya koyduğumuz süreçlerde; tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenliğinin sağlanması, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin en aza indirilmesi, operasyonların güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda benimsediğimiz ‘’SAFE’’ (SOCAR Aims For Efficiency) İSG-Ç sistemi ile operasyon ve proje süreçlerimizi stratejik yapılanmaya uygun şekilde tasarlıyor, çalışma yetkilendirmesi ve proses güvenliği sistemlerini en doğru şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz.

İş birimlerimizin tümünde İSG-Ç performans göstergelerini sürekli izleyerek endüstrideki en yüksek standartları uyguluyor; İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Ekipman Hasarı, İşletme Yetkisi ve İtibar üzerindeki etkilere ilişkin riskleri etkin bir şekilde yönetiyoruz. SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi'nin yanı sıra uluslararası yönetim sistemleri standartlarını da değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, liman işletmelerinde ise Greenport Yeşil Liman sertifikalarımız ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Proses Güvenliği Yönetimi

Proses güvenliği iyi tasarım prensipleri, mühendislik, bakım ve işletim uygulamaları ile işletmenin bütünlüğünü sağlamak ve tehlikeli maddelerin açığa çıkmasını engellemek için alınan proaktif önlemleri içeriyor. Bu tür olaylar ise toksik etkiler, yangına, patlamaya, can kaybına, ciddi yaralanmalara, maddi hasara, üretim kaybına ve çevresel etkiye neden olabiliyor. SOCAR Türkiye olarak biz de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında proses süreçlerinin mükemmelleştirilmesi için çalışıyor, istenmeyen durumların önüne geçebilmek için endüstrideki en iyi uygulamaları iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Sahalarımızda mevcut ekipman, malzeme, proses kontrol sistemleri, işletim sistemleri, uygulama ve iş yönetiminde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tüm süreçleri Proses Güvenliği Değişim Yönetimi (MOC) süreci ile yönetiyoruz. Bu sayede saha uygulamalarından önce yapılması gereken değişikliklerin tespitini yapıyor, bunların mühendislik ve idari disiplinler açısından değerlendirilerek tüm detaylarıyla incelenmesini mümkün kılıyor, teknik doğruluğunu test ediyor ve ilgili dokümanlara, sistem ve yazılımlara işlenmesini sağlıyoruz. Diğer yandan gelişime açık noktaları belirleyerek bu yönde de aksiyonlar alınması için harekete geçiyoruz.

Multidisipliner Yaklaşım

Değişikliklerin sahada uygulanmasından sonra, gerekli tüm kontrollerin yapılmış olduğundan emin olmak ve o ana kadar devreye alma için kontrol edilebilecek tüm konuların emniyetli olmasını sağlamak amacıyla Devreye Alma Öncesi Emniyet Gözden Geçirme (PSSR) süreçlerini koordine ediyoruz. Sahada gözden geçirme ve kontrol listelerinin değerlendirilmesi süreçlerini multidisipliner olarak yönetiyoruz. Tesislerde proses güvenliğini tehlikeye düşüren olayların yaşanmaması adına benzer olayların nedenlerini teknik ekiplerimizle birlikte araştırıyor, bunları sınıflandırarak olay analiz süreçleri yürütüyoruz.

SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi'nin ilkeleri ve endüstrinin en iyi uygulamaları doğrultusunda Proses Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamında farklı konu başlıkları özelinde eğitimler düzenliyoruz. Proses Güvenliği Yönetimi (PSM) kapsamında temel performans göstergelerini aylık olarak takip ederek raporluyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, yasal mevzuata uyum açısından yükümlü olunan gerekliliklerin izlenmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Petrokimya, doğal gaz, rafinaj ve diğer sektörlerdeki tüm faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin