Page Menu

Sosyal Sorumluluk

İSG-Ç

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımlarından birine imza atan SOCAR Türkiye, iş stratejisinin belkemiğine iş güvenliği, iş sağlığı ve çevresel duyarlılığı koyuyor. Faaliyet gösterdiği her alanda çalışmalarının daima güvenli, güvenilir ve verimli olmasını hedefliyor.

Bu kapsamda SAFE (SOCAR Aims for Efficiency) adını verdiği İSG-Ç yönetim sistemini uyguluyor. Bu model ile SOCAR Türkiye ve şirketleri İSG-Ç kanunları, yönetmelikler ve endüstriyel uygulamaların ötesinde, yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyor. Ofislerden, yüksek tehlikeli faaliyet alanlarına kadar her alanda güvenli bir çalışma ortamı yaratarak üstün bir katma değer sunmak üzere çalışıyor.

 

isg-c

Bu hedef doğrultusunda SOCAR Türkiye, riskleri etkili şekilde yöneterek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratıyor. Risk yönetiminde, sanayideki yüksek tehlikeli faaliyetlerden elde edilen öğretileri, uluslararası standartları ve uzun yıllara dayanan deneyimini temel alıyor. Faaliyet alanlarında yüzde yüz güven, güvenlik ve sağlık için önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

SOCAR Türkiye, Birlik, Güven ve Uyum İçinde Üretiyor

SOCAR Türkiye, İSG-Ç yönetim sistemimi SAFE ile bu alanda mükemmeli hedefleyen bir çalışma kültürü yaratmayı amaçlıyor. Tüm faaliyetlerinin kaynağı olan çalışanları, iş sağlığı ve iş güvenliği ile çevresel fayda alanında aktif bir rol üstleniyor. SOCAR Türkiye, çalışanlarını katılımcı ve şeffaf bir ortamda fikirlerini paylaşmaya, sorumluluk almaya ve riskleri belirleyerek en iyi uygulamaları gerçekleştirmeye teşvik ediyor.

Temel İş Prensipleri

İş Sağlığı:

Tüm şirket çalışanlarımızın, müteahhit çalışanlarımızın ve komşularımızın sağlığı ve güvenliği bizim için hayati önem taşır.

İş Güvenliği:

İş güvenliği çalışma ehliyetimizdir. İş güvenliğini sağlamadan çalışmayız!

Çevre:

Doğal kaynaklarımızın sadık bekçileriyiz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için liderlik yapıyoruz.

 

Ana İlkelerimiz

SOCAR Türkiye olarak inanıyoruz ki:

• Tüm kazalar engellenebilir.

• Şirketimizde çalışmak için İSG-Ç ilkelerine bağlılık zorunludur.

• Başarımız için çevresel sorumluluklarımıza önem veririz.

• SOCAR Türkiye için çalışan herkes İSG-Ç performansımızdan sorumludur.

• Verdiğimiz sözleri tutarız.

• İSG-Ç yönetim sistemimize uygun çalışmak ve politikamızın taahhütlerine uymak, İSG-Ç konusunda mükemmelliğin garantisidir.