Page Menu

Satın Alma

Satın Alma

Bilgi Teknolojileri, İdari ve Tesis Alımları, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Harcamaları, Profesyonel Hizmet Alımları mal gruplarında SOCAR Türkiye’nin tedarikçisi olmak için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.

SOCAR Türkiye'nin yaptığı tüm alımlar aşağıdaki Satınalma değerleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

Ayrım Gözetmeme
Teklifler sadece maliyet ve kalite kriterlerine göre değerlendirilir ve bunun dışında herhangi bir ayrıma tabi tutulamaz.


Adil Rekabet
Bütün tedarikçilere eşit bilgi, fırsat ve ortamı sağlayarak adil rekabet ortamını amaçlamaktayız. Tedarikçi tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.


Yolsuzlukla Mücadele
Tedarikçilerin ve iş yapılan diğer üçüncü kişilerin rüşvet dahil ancak rüşvetle sınırlı olmaksızın yolsuzluğun hiçbir türünü asla tolere etmemesini ve bu konuda her türlü özeni göstermesini beklemekteyiz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tedarikçilerimiz ve iş yaptığımız diğer üçüncü kişiler için internet sitemizde yayınladığımız Etik Kurallamızı inceleyiniz ve bu konudaki kural ve ilkelerimizin tamamı için SOCAR Türkiye temsilciniz ile irtibata geçip Etik Kurallar Yönetmeliğimizi isteyin.


Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
SOCAR Türkiye olarak tedarikçilerin çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamasını beklemekteyiz. Tedarikçi, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün mevzuata uygun hareket etmelidir.


Fikri Mülkiyet, Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin Korunması
Tedarikçiler, SOCAR Türkiye'nin fikri mülkiyet haklarına aykırı herhangi bir tutum sergilememelidir. Bu haklara ilişkin bir ihlal ile karşılaşmaları halinde tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için SOCAR Türkiye ile işbirliği içinde olmaları gerekir. Tedarikçilerimiz ayrıca kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığımız politikalara uygun hareket etmeli, bizimle iş yaparken, topladıkları kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü önlemi almalılardır.


İnsan Haklarına Saygı
İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız.


Etik Kurallar
SOCAR Türkiye olarak iş yapacağımız tarafları seçerken burada açıkladığımız Etik Kurallarımıza uygun hareket eden/edebilecek tarafları tercih etmeye özen gösteririz. Bu nedenle potansiyel iş taraflarımızı Etik Kurallarımızı okuyup, anlamaya ve gerektiği ölçüde uygulamaya koymaya davet eder, bu alanda çalışmalar yapmaya önemle teşvik ederiz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tedarikçilerimiz ve iş yaptığımız diğer üçüncü kişiler için internet sitemizde yayınladığımız Etik Kurallarımızı inceleyiniz ve bu konudaki kural ve ilkelerimizin tamamı için SOCAR Türkiye temsilcinizle irtibata geçip Etik Kurallar Yönetmeliğimizi isteyin.

Satın Alma Formu

 

 

SatinAlma