Haberler

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

Sicil No:662705

 

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ’nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/04/2019 tarihinde, saat 10:30’da Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi Vadistanbul Sit.1D Blok SOCAR Plaza Apt. No.109 E/1 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantımıza, sayın pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

2018 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi

Vagif ALİYEV

Yönetim Kurulu Üyesi

Farruh GASİMOV

 


SOCAR TURKEY
PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2018 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
  5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
  7. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 19. maddesinin EK’li tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi,
  8. TTK’nın 399. maddesine istinaden bağımsız denetçinin seçimi,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  10. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.