Haberler

Kurumsal Temsilci İlanı - SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI

  • SOCAR

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Kurumsal Temsilci İlanı

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 854631

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 428. maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin; Şirketimizce 2017 Nisan veya Mayıs ayları içerisinde yapılması planlanan 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon numaralarını, işbu ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde Şirketimize bildirmeleri rica olunur. Ayrıca kurumsal temsilciliğe istekli olanların da aynı süre içerisinde Şirketimize başvurmaları gerekmektedir.

Kurumsal temsilci olarak bildirilen kişiler ve iletişim bilgileri, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak söz konusu 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanında ayrıca ilan edilecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

SOCAR Turkey Elektrik Yatırımları Holding Anonim Şirketi adına

Şirket İletişim bilgileri:

Adres : Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat: 7 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Telefon : +90 212 305 00 00
Email : info@socar.com.tr