Page Menu

İş Alanları

Fiber - SOCAR Fiber

Yenilikçi bir katma değer

Sürekli artan IP trafiği ve hızlı iletişim talebi dolayısıyla fiber optik iletişim altyapısına duyulan ilgi ve ihtiyaç gün geçtikçe artıyor, yeni altyapı yatırımı gereksinimleri doğuyor. Telekomünikasyon sektöründeki bu küresel potansiyel doğrultusunda öncü enerji şirketleri arasında yer alan SOCAR Türkiye, değer zincirine optik altyapı yatırımını da ekledi.

SOCAR Fiber, Uzak Doğu ile Avrupa arasında elektronik haberleşme pazarında güçlü, tercih edilen ve güvenilir bir iletişim altyapısı sağlamak için 2013 yılında kuruldu. Elektronik haberleşme ve hızlı internet iletişimi için operatörlere omurga ağ hizmeti sunmak üzere yatırım yapan SOCAR Fiber, Türkiye’yi doğudan batıya kat edecek 1.800 km uzunluğunda bir fiber optik hat projesi planlıyor. Ayrıca bölgede ve dünyada faaliyet gösteren operatörler ile diğer telekomünikasyon firmalarının servislerine ek kapasite ve hat yedeklemesi gibi katkılar sunmayı hedefliyor.

Bu iletişim altyapı projesi ile SOCAR Fiber, yeni ve stratejik bir yatırım olarak Türkiye, Azerbaycan ve bölge için yüksek önem taşıyor.  


fiber