Page Menu

İş Alanları

Ar-Ge & İnovasyon

SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon, petrokimya, rafineri, depolama, gaz dağıtım alanlarında hizmet veren SOCAR Türkiye grup şirketlerine ve farklı tüzel kişiliklere Ar-Ge hizmeti sunma hedefiyle, 2019 yılında bir SOCAR Türkiye iştiraki olarak kuruldu.

SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon’un kuruluş amacı; SOCAR Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorumlulukla tüm paydaşlara değer katan entegre bir enerji şirketi olma vizyonuna uyumlu şekilde; değer zincirindeki tüm paydaşlar için yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve pazar odaklı ürün, yeni uygulama alanları, katalizör ve dijital teknolojiler geliştirmek, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmaktır.

 

51 yıllık Ar-Ge tecrübesini, tüm paydaşlarını hedeflerine ulaştırmak için kullanmayı amaçlayan SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon 13 Haziran 2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilmiştir. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi kampüsünde yer alan SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, 24 araştırmacısı ile 1.200 m²’lik alanda kurulu 6 adet laboratuvar, pilot tesis ve ofislerinde hizmet veriyor. 

 

Faaliyet alanları arasında; katalizör araştırmaları, yeşil kimya, sürdürülebilir, temiz ve verimli enerji, katma değerli ürünler, enerji geçişi, dijitalleşme ve çevre çözümleri yer alıyor. SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon, benimsediği açık inovasyon modeliyle, üniversite-sanayi işbirliklerini hedef odaklı ve kararlı bir şekilde hayata geçiriyor.

SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon; enerji, rafineri ve petrokimya zincirinde faaliyet gösteren tüm grup şirketlerimizin çevre sorumluluğu bilinci ile Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçişini hedefleyen Ufuk 2020 - Avrupa Yeşil Düzeni Çağrısı (European Green Deal Call) kapsamındaki Ar-Ge ve inovasyon projelerinde yer almayı hedeflemektedir.

Mevcut durumda SOCAR Ar-Ge ve İnovasyon, Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanım (CCSU) alanında 2 adet Ufuk-2020 projesinde  (CARMOF ve CO2 Fokus) yer almaktadır. Ufuk-2020 programı tarafından fonlanmaya hak kazanan, konsantre güneş enerjisinden değerli kimyasal üretimini amaçlayan bir diğer projemiz NEFERTITI ise 2021 yılında başlayacaktır.

 

SOCARArGe - Copy (2)