Page Menu

Hakkımızda

Vizyon

Ekonomik ve sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle tüm paydaşlarımıza değer katan entegre bir enerji şirketi olmak.

Misyon

Kaynaktan son kullanıcıya kadar uzanan tüm değer zincirimizi; her seviyede tecrübeli, bilgili ve işine bağlı insan kaynağımız ile verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmek.

Değerler

  • Güven  

Dürüstlüğümüz, doğruluğumuz ve etik iş uygulamalarımız ile güven kazanırız. Doğruluk ve yüksek iş ahlakını temel alan standartlarla çalışmak, işimizin özünü oluşturur.

  • Kapsayıcılık

Şirketimizin başarılı olması için farklı fikirlere, farklı güçlere ve farklı deneyimlere sahip kişilere ihtiyacımız olduğunu biliriz. Farklı bakış açılarının peşinden gider ve herkesi, ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğine ve katkı sağlamaya teşvik ederiz.

  • Verimlilik

Kendimizi, hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş arkadaşlarımıza ve topluma karşı sorumlu tutar ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına önderlik ederiz. İşimizi yaparken sürekli gelişmeye odaklanıp zamanımızı ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanır, en etkin ve verimli süreçleri kullanırız.

  • Çeviklik

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, rekabetçi pazar trendlerini ve fırsatlarını öngörürüz. Değişime kucak açar, dayanıklılıkla ilerler ve hızla değişen koşullarda bile iş odağımızı korumaya çalışırız.

  • Tutku

İşimize hem kalbimizle hem de aklımızla bağlıyız. Günlük işlerimize anlam katan güçlü duygularla çalışırız. Yeni fırsatları da zorlukları da olabildiğince hızlı, yüksek enerjili ve coşkulu bir şekilde karşılarız.

  • Yükümlülük

Eylemlerimizin ve kararlarımızın etrafımızdaki insanlar, çevre ve toplum üzerindeki etkisini biliriz. İşimizi sahiplenir, sorumlu bir şekilde hareket eder ve sonuçları önemseriz. Sözlerimizi tutar ve taahhütlerimizi yerine getiririz.

Vision