Page Menu

Hakkımızda

Başkan'ın Mesajı

Rovnag_AbdullayevAzerbaycan’ın enerji stratejisi ve SOCAR Türkiye

Bağımsız Azerbaycan devletinin mimarı, Ulu Önder Haydar Aliyev’in olağanüstü çabaları sonucu 20 Eylül 1994 tarihinde imzalanan “Asrın Kontratı” ile Azerbaycan’ın yeni enerji stratejisinin ilk temelleri atılmış ve “Güney Enerji Koridoru”nun altyapısı oluşturulmaya başlanmıştır. 

“Şahdeniz-2” projesi ile ilgili nihai yatırım anlaşmasının imzalandığı törendeki konuşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Ulu Önder Haydar Aliyev’in başarılı petrol stratejisinin en önemli hususlarından birine değinerek belirtmiştir: “Bizim enerji stratejimiz dostluk, işbirliği ve karşılıklı desteğe dayanmaktadır. Tarihimizde Azerbaycan hiçbir zaman kendi enerji kaynaklarını diğer amaçlar için kullanmamıştır”.

Haydar Aliyev’in başlattığı büyük kalkınma stratejisi ve vizyonu, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmekte ve çağdaş Azerbaycan’ın parlak geleceği için oluşturulan akılcı ve ileri politikalar büyük bir kararlılıkla devam ettirilmektedir.

Sayın İlham Aliyev’in önderliğinde yürütülen tüm bu politikaların en önemli kısımlarından birisi, hiç kuşkusuz, Azerbaycan enerji sektörünün en yüksek seviyede geliştirilmesidir. Bu bağlamda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) ülke içi ve dışında sahip olduğu konum ve üstlendiği rol büyük bir önem arz etmektedir.

Dış pazarlarda faaliyetin genişletilmesi ve bu yolla etkili ekonomik ilişkilerin kurulması SOCAR’ın stratejik büyüme hedefleri sırasında önemli yer tutmaktadır. 13 ülkede temsilcilikler tesis edilmiş, İsviçre’de uluslararası ticaret şirketi kurulmuş, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, İsviçre ve Yunanistan’da aktifler satın alınmış; kısacası, SOCAR dünya enerji pazarına emin adımlarla dahil olmuştur.

Bugün SOCAR tarafından global ölçekte yürütülen stratejik projelerin en önemli ayağını yaklaşık 20 Milyar dolarlık yatırım tutarı ile kardeş Türkiye oluşturmaktadır. Bu çerçevede Türkiye hükümeti ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri bizim için fevkalade büyük önem ve anlam taşımaktadır.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR olarak, merhum Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev’in “Tek Millet, İki Devlet” ülküsü doğrultusunda Türkiye sanayisinin devi Petkim’i satın alarak çıktığımız bu yolculuğumuzda beş yıldan fazla bir zamanı geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda her biri Azerbaycan – Türkiye kardeşliğinin birer yansıması olarak tarihe altın harflerle kazınacak yatırımların başlamış olması, bizler için çok büyük bir gurur kaynağıdır.

SOCAR Türkiye olarak, 2020 yılında Türkiye’nin enerjide en büyük çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefimizi temel alarak Petkim Yarımadası için Rafineri - Petrokimya - Enerji - Lojistik - Dağıtım Entegrasyonunu belirledik. Bu doğrultuda yürüttüğümüz STAR Rafinerisi, Petkim Rüzgar Enerji Santrali, STEP Enerji Santrali, Petkim Konteyner Terminali projelerimiz Entegrasyonun eksiksiz olarak gerçekleşmesine hizmet edecektir.

Bu yatırım zincirinin en önemli halkasını oluşturan ve tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı olarak tarihe geçen SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi (STAR) için 3.29 Milyar dolarlık Türkiye reel sektör tarihinin en büyük ve en uzun vadeli proje finansman kredisi anlaşmasını 2014’ün ilk yarısında imzaladık. Rafinerimiz, Türkiye tarihinde özel sektör tarafından yapılan ilk rafineri, son 30 yıldan bu yana gerçekleştirilen en büyük reel sektör projesi olma özelliğini taşıyor.

Avrupa’nın her geçen sene enerjiye olan talebi artmaktadır. Bu talebin karşılanması yönünde üç trilyon metreküpten fazla ispatlanmış doğal gaz rezervi bulunan Azerbaycan oldukça stratejik bir rol üstlenecektir. O sebeptendir ki, “Şahdeniz-2” projesine ilişkin nihai yatırım anlaşmasının imzalandığı törende Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Şahdeniz’i “21. Yüzyılın Kontratı” olarak nitelendirmiştir.

2012 Haziran ayında, Azerbaycan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye’nin dünya coğrafyasında bir enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en stratejik adımlardan biridir. Entegre yatırım modeli doğrultusunda süreç tamamlandığı zaman Azerbaycan’dan yola çıkacak doğal gaz, Gürcistan’ı geçerek Anadolu’ya varacak, yaklaşık iki bin kilometrelik bir yolculuğun ardından Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşip oradan da Avrupa’nın kalbine ulaşacaktır.

Avrupa ve Türkiye’nin artan enerji talebi ve arz güvenliğine “Güney Gaz Koridoru”nun yaratacağı imkânlar sayesinde büyük ölçüde destek vermiş olacağız. Bu tarihi ana şahit olmak için SOCAR olarak yatırım heyecanımızı ve Türkiye ile Azerbaycan’ın parlak geleceğine olan inancımızı bir an olsun yitirmeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kardeş ülkemizde bütün bu yatırımları gerçekleştirirken, bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve bakanlarına teşekkürlerimi özellikle ifade etmek istiyorum.

Yolumuz açık olsun.
Rövnag Abdullayev – SOCAR Başkanı