Page Menu

Yatırımcı İlişkileri

SOCAR Türkiye Yatırımcı İlişkileri Bölümü, PETKİM'in halka açık hisse senetlerinin, şirketin yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun bir yatırım olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olan kilit bilgilerin dağıtılması yoluyla adil bir şekilde alınıp satılmasının sağlanması amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

Bu amaçla, SOCAR Türkiye Yİ Bölümü, PETKİM'in kendi bünyesindeki Yİ Bölümü ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak yerli ve yabancı yatırımcılardan oluşan finans topluluğu ile iletişim kurar.

Yİ Bölümünün en önemli sorumluluklarından biri, yatırım fırsatı olarak şirkete ilişkin kamuoyu sağlayan yatırım analistleri ile çok yakın bir ilişki içerisinde olmaktır. Bu kamuoyu tüm yatırım toplumunu etkiler. Yİ Bölümünün işi ise bu analistlerin beklentilerini yönetmektir.

Bu faaliyetlerin sonucunda, pek çok üst düzey yerli ve yabancı analist tarafından hazırlanan hisse senedi raporlarında PETKİM'e yer verilmiştir.

YATIRIMCI-İLİŞKİLERİ-