Haberler

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

 

Sicil No:662705

 

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ’nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/05/2018 tarihinde, saat 16:00’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat:7 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantımıza, sayın pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

2017 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Temsilcisi

Vagif ALİYEV

Yönetim Kurulu Üyesi

Farruh GASİMOV

 

 

 

SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. Şirketin 2017 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
  5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
  7. TTK’nın 399. maddesine istinaden bağımsız denetçinin seçimi,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  9. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

 

 

V E K A L E T N A M E

 

Pay Sahibi olduğumuz SOCAR TURKEY PETROKİMYA ANONİM ŞİRKETİ’nin 18/05/2018 tarihinde saat 16:00’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat:7 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ………………………………….’ı vekil tayin ettik.

 

Vekâleti Veren

Pay Sahibinin Adı Soyadı            :

Adresi                              :

Sermaye Miktarı              :

Pay Adedi                                    :

İmzası                              :

 

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Diğer Haberler

SOCAR Türkiye, Karabağ Şehitleri Anısına ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra O ...

Haberler

SOCAR Türkiye, 30 yıldır işgal altında olan Karabağ’ın 8 Kasım 2020’de yeniden Azerbaycan topraklarına katılması zaferini ölümsüzleştirmek ve 44 gün s ...

Devamını Oku

Petkim 2021 Yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

Haberler

Petrokimya piyasalarındaki olumsuz şartlara rağmen Petkim, 9 aylık dönemdeki başarılı performansıyla satışlarını arttırdı, borçlarını azalttı.

Devamını Oku

Azerbaycan’ın 8 Kasım Karabağ Zaferi’nin 1. Yıl Dönümü Kutlu Olsun!

Haberler

Karabağ Zaferi için hazırladığımız filmimizi buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Devamını Oku