Haberler

SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

 

Sicil No:609880

 

SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/05/2018 tarihinde, saat 09:00’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Plaza No: 231 Kat:3 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantımıza, sayın pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

2017 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

Temsilcisi

Vagif ALİYEV

Yönetim Kurulu Üyesi

Farruh GASİMOV

 

 

 

 

SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. Şirketin 2017 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
  5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile görev sürelerinin tespiti,
  8. TTK’nın 399. maddesine istinaden bağımsız denetçinin seçimi,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
  10. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

 

 

V E K A L E T N A M E

 

Pay Sahibi olduğumuz SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 18/05/2018 tarihinde saat 09:00’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Plaza No: 231 Kat:3 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ………………………………….’ı vekil tayin ettik.

 

Vekâleti Veren

Pay Sahibinin Adı Soyadı            :

Adresi                              :

Sermaye Miktarı              :

Pay Adedi                                    :

İmzası                              :

 

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Diğer Haberler

STAR Rafineri’nin Ürettiği İlk Nafta Petkim’e Teslim Edildi!

Haberler

SOCAR Türkiye’nin petrokimya-rafineri entegrasyonu, STAR Rafineri’nin ürettiği naftayı Petkim’e vermesiyle başladı.

Devamını Oku

SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov'un Bakan Ziyaretleri

Haberler

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamlarında ziyaret etti ...

Devamını Oku

Kayseri ve Bursa’nın doğalgaz dağıtımını SOCAR yapacak

Haberler

SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding’i ve grup şirketlerini satın aldı.

Devamını Oku