Page Menu

İnsan Kaynakları

Kariyer

SOCAR Türkiye, dev bir vizyonu inşa eden 35 bin'den fazla profesyonel ile hayatın enerjisini üretiyor. Uzmanlığını, bilgisini ve tutkusunu toplumsal refah ve ilerleme için kullanan SOCAR Türkiye çalışanları güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamında birlikte ilerliyor, birlikte başarıyor.

Enerji sektörünün ve ilişkili diğer sektörlerin ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde tasarlanan SOCAR Türkiye’nin insan kaynakları politikası, insanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle oluşturuldu. Bu politikanın temelinde ise çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyen bir çalışma ortamı sunma ve performanslarını, yaşam kalitelerini yükseltecek uygulamalar geliştirme hedefleri yer alıyor. 

SOCAR Türkiye, bu doğrultuda çalışanlarıyla birlikte etik değerlerle örülü, birlikte ilerlemeyi teşvik eden, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı inşa ediyor. Stratejik hedeflerine doğru güçlü adımlarla ilerlerken, nitelikli iş gücünün de ilk tercihi olmasını sağlayacak yenilikçi politikalar ve uygulamalar geliştiriyor.  

Daha fazla bilgi için hr.socar.com.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.