Page Menu

Hakkımızda

Misyon

Kaynaktan son kullanıcıya kadar uzanan tüm değer zincirimizi; her seviyede tecrübeli, bilgili ve işine bağlı insan kaynağımız ile verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmek..

Strateji

Enerji sektöründeki tüm paydaşlarımız için sosyal sorumluluk bilinciyle kazançlı ve entegre bir iş yaratmak.

Strateji 2020

Ekonomik ve sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle tüm paydaşlarımıza değer katan entegre bir enerji şirketi olmak.

SOCAR’ın enerji alanındaki yüz yılı aşkın engin deneyimini ortak fayda üretmek için kullanıyor. Entegre bir değer zinciriyle rekabetçi ve sürdürülebilir bir şirket olarak çalışmalarını yürütüyor. Faaliyetleri ve yatırımlarıyla Türkiye’nin en güçlü sanayi kurumlarından biri olmayı hedefleyen SOCAR Türkiye, 2020 yılında halka arz edilerek gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Paydaşlarının gelişimini ve çevresel duyarlılığı strateji edinen SOCAR Türkiye, çalışanlarının sağlık ve emniyetini birincil öncelik olarak ele alıyor. Çevre alanına öncülük edecek şekilde karbon ayak izini optimize ederek çevresel bir değer zinciri kuruyor.

İşbirliği içerisinde olduğu sektörlerin gelişiminde rol ve sorumluluğu olduğu inancıyla müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileriyle paralel, yenilikçi ve sonuç odaklı ürünler ve hizmetler sunuyor. Motive bir iş gücü ile her geçen gün değeri artan faaliyetlere ve projelere imza atıyor. Aynı zamanda dengeli bir ticaret ortamının yaratılmasına katkı sağlayarak Türkiye’nin uluslararası rekabetçiliğini ve dış ticaretteki gücünü artırıyor.

Yönetimde mükemmellik anlayışı ile şeffaf, etik kurallara bağlı, paydaşlarının haklarına saygılı bir kurum olarak geleceği şekillendirmeye devam ediyor.

Vision