Page Menu

Hakkımızda

Etik Kuralları


KAPSAM

23 Şubat 2017 tarihi itibariyle güncellenen SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği  (“Etik Kurallar Yönetmeliği”) uyarınca geçerli olan etik kurallarımız (“Etik Kurallar”) SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile tüm grup şirketleri (birlikte “SOCAR Türkiye” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) çalışanları (“Çalışanlar”) için geçerlidir. Etik Kuralları'nın tamamını okuyup, anlamak ve gerekiyorsa ilgili diğer iç yönetmelik, politika ve prosedürlerimizi inceleyip, bunlara uygun hareket etmek ve ihtiyaç duydukları hallerde yardım istemek tüm Çalışanlarımızın asli görevidir.

Ayrıca, SOCAR Türkiye olarak iş yapacağımız tarafları seçerken burada açıkladığımız Etik Kurallarımıza uygun hareket eden/edebilecek tarafları tercih etmeye özen gösteririz. Bu nedenle potansiyel iş taraflarımızı Etik Kurallarımızı okuyup, anlamaya ve gerektiği ölçüde uygulamaya koymaya davet eder, bu alanda çalışmalar yapmaya önemle teşvik ederiz.

AMAÇ

Etik Kurallarımızın amacı; uygulanmalarını sürekli kılacak ilkeleri ortaya koymaktır. Değerlerimiz, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren ve gelecekte gelmek istediğimiz noktayı tanımlayan bir ilkeler bütünü ile vizyonu kapsar. Biz bu bağlamda dürüstlük, doğruluk ve doğru olanı yapma kültürümüzü sürdürmeye inanırız. İşimizi yaparken izlediğimiz yol ve yöntemlerin, yaptığımız iş kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Doğrulukla ve yüksek iş ahlakı standartlarıyla çalışmak, SOCAR Türkiye’nin mutlak iş yapma yöntemidir ve bu yöntemi benimsemek için bazı ilkelerin benimsenmesi büyük önem taşır. 

Bu ilkeler:

 

 •  Profesyonel biçimde hareket etmek
 •  Dürüst ve kanunlara uygun bir şekilde iş yapmak
 •  Kendi itibarımızla beraber müşterilerimizin itibarını da korumak
 •  İnsanlara ve çevreye saygılı olmak
 •  Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek
 •  Birlikte çalışmak ve çalışma şeklimize dikkat etmek
 •  Çalışanlarımızın insan haklarına saygı göstermek, onlara iyi ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak
 •  Çalışanlarımızın yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmede herkese eşit fırsatlar tanıyan, katılımcı bir iş ortamı yaratmak
 •  Çalışanları işlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek
 •  Çalışanlara ilişkin kararları çalışanın niteliklerine, performansına, becerilerine ve tecrübesine     göre vermek 
 •  Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmak 
 •  Rüşvet dahil yolsuzluğun hiçbir türüne asla müsamaha göstermemek.

 

SOCAR Türkiye Etik Kuralları'nın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayın.